Pasirengimas ir reagavimas

Parengtis gripo pandemijai

Gripo pandemija gali prasidėti kiekvieną kartą pasirodžius naujam gripo virusui, kuriam žmonės neturi imuniteto. Pandemija gali būti sunki ir tam reikia labai gerai pasirengti.

Parengtis gripo pandemijai yra vienas iš ES užkrečiamųjų ligų tinklo  prioritetų. Per šį tinklą Komisija padeda ES šalims geriau koordinuoti gripo pandemijos prevencijos ir kontrolės priemones.

Parengties planai

Tiek ES, tiek nacionaliniais lygmenimis yra įgyvendinami konkretūs planai. ES parengties plane nustatyti ES ir nacionalinio lygmenų veikėjų vaidmenys bei veiksmai kiekvienu pandemijos etapu. Planas nuolat peržiūrimas ir į jį įtraukiami naujausi mokslo laimėjimai bei nauji klausimai.

Nacionalinės parengties vertinimas

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), bendradarbiaudamas su Komisija ir PSO, įvertino nacionalinius parengties pandemijai planus. Išsamiau apie tai žr. techninę ataskaitą.

Dalijimasis geriausia praktika

Esminiams parengties pandemijai planų elementams nustatyti, dalytis geriausia praktika ir spragoms bei tolesniems žingsniams nustatyti surengta konferencijų  su visomis 27 ES bei 53 PSO Europos regiono šalimis.

Skiepai

Galimybes vakcinai gaminti turi tik kelios ES šalys, tad labai tikėtina, kad pandemijos atveju vakcinos pritrūktų. Sveikatos saugumo komitetas patvitino strategiją , kaip užtikrinti, kad pandemijos atveju kuo greičiau būtų teikiama pakankamai gripo vakcinos.

Komisijos vaidmuo pandemijos atveju

Gripo pandemijos atveju Komisija vadovauja ES koordinavimui naudodama išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemą , per kurią nacionalinės valdžios institucijos turi vienos kitoms pranešti apie priemones, kurių jos ėmėsi arba ketina imtis. Be to, Komisija nuolat palaiko ryšį su pagrindiniais partneriais, tokiais kaip Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, Europos vaistų agentūra, PSO ir Pasaulinės sveikatos saugumo iniciatyvos  dalyviai.

PSO paskelbus pandemiją Komisija gali pasirinkti vykdyti supaprastintą pagreitintą leidimo prekiauti vakcina nuo pandeminio gripo procedūrą.