Pripravenosť na pandémiu chrípky

Ak sa objaví nový vírus chrípky, proti ktorému nie sú ľudia imúnni, môže dôjsť k vypuknutiu pandémie. Pandémie môžu predstavovať závažný problém a preto si vyžadujú vysokú mieru pripravenosti.

Pripravenosť na pandémiu chrípky je prioritou v rámci siete EÚ pre prenosné ochorenia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , prostredníctvom ktorej Komisia pomáha členským štátom lepšie koordinovať preventívne a kontrolné opatrenia.

Plány pripravenosti

EÚ a jednotlivé členské štáty disponujú konkrétnymi plánmi pripravenosti. V pláne EÚ sú pre každú fázu pandémie vymedzené úlohy a činnosti pre jednotlivé európske a vnútroštátne subjekty. Plán sa priebežne aktualizuje a reviduje, aby zohľadňoval najnovší vedecký vývoj a aktuálne výzvy.

Hodnotenie vnútroštátnej pripravenosti

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vyhodnotilo v spolupráci s Komisiou a WHO vnútroštátne plány pripravenosti na pandémiu. Podrobnejšie informácie nájdete v technickej správepdf(2 MB).

Výmena osvedčených postupov

Pravidelné konferencie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) ponúkajú 27 členským štátom a 53 štátom európskeho regiónu WHO príležitosť na identifikáciu najdôležitejších faktorov pri plánovaní prípravy na pandémiu, výmenu skúseností a špecifikáciu problémov a možných riešení.

Očkovanie

Len niektoré krajiny majú kapacity na výrobu vakcín. Preto je viac než pravdepodobné, že v prípade pandémie môže dôjsť k ich nedostatku. Výbor pre zdravotnú bezpečnosť preto podporil stratégiu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , ktorá slúži na zabezpečenie včasného a adekvátneho zásobovania očkovacími látkami v prípade pandémie.

Úloha Komisie

V prípade pandémie chrípky riadi Komisia koordináciu v EÚ pomocou systému včasného varovania a reakcie (EWRS) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , v rámci ktorého sa členské štáty navzájom informujú o prijatých alebo plánovaných opatreniach. Komisia je okrem toho v neustálom kontakte s inými kľúčovými partnermi, akými sú Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska agentúra pre lieky (EMA), WHO a Celosvetová iniciatíva za zdravotnú bezpečnosť (GHSI) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Po tom, ako WHO oficiálne vyhlási, že došlo ku vzniku pandémie, Komisia môže v zrýchlenom konaní povoliť predaj vakcín proti pandemickej chrípke.