Připravenost na pandemii chřipky

Pandemie chřipky může nastat kdykoli, objeví-li se virus chřipky, proti kterému nemá náš imunitní systém obranné látky. Taková pandemie může být závažná a vyžaduje vysokou úroveň připravenosti.

Připravenost na pandemii chřipky je prioritou sítě EU pro přenosné nemoci Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , jejímž prostřednictvím Komise pomáhá členským státům koordinovat preventivní a kontrolní opatření.

Plány připravenosti

Jak na úrovni členských států, tak na úrovni EU jsou zavedeny plány. Plán připravenosti EU stanovuje pro každou fázi pandemie pro jednotlivé aktéry na úrovni EU i na úrovni členských států konkrétní úkoly. Plán je neustále revidován a zohledňuje aktuální vědecký vývoj i nové problémy.

Posouzení vnitrostátní připravenosti

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve spolupráci s Komisí a WHO provedly posouzení plánů připravenosti členských států. Podrobnosti viz technická zprávapdf(2 MB).

Výměna osvědčených postupů

Bylo uspořádáno několik konferencí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , kterých se zúčastnili zástupci všech 27 členských států EU a 53 států evropského regionu WHO a na nichž se stanovily zásadní prvky plánování pro případ pandemie, proběhla výměna osvědčených postupů a analyzovaly se nedostatky a další postup.

Očkování

Zařízení k výrobě vakcín se nacházejí pouze v některých zemích EU, takže je vysoce pravděpodobné, že v případě pandemie bude vakcín nedostatek. Výbor pro zdravotní bezpečnost podpořil strategii Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , která má pomoci zajistit, aby jich bylo v případě pandemie co nejrychleji k dispozici odpovídající množství.

Úloha Komise v případě vypuknutí pandemie

Jestliže vypukne pandemie, Komise bude koordinovat činnost EU, a sice prostřednictvím systému včasného varování a reakce Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , v jehož rámci mají vnitrostátní orgány povinnost se navzájem informovat o opatřeních, která již učinily nebo hodlají učinit. Komise také udržuje stálý kontakt s hlavními partnery, jako jsou ECDC, Evropská agentura pro léčivé přípravky, WHO a iniciativa pro celosvětovou zdravotní bezpečnost (GHSI) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Pokud WHO oznámí pandemii, Komise též může povolit uvedení vakcín proti pandemické chřipce na trh zrychleným řízením.