Подготвеност за грипна пандемия

Грипна пандемия може да настъпи, когато се появи нов грипен вирус, срещу който хората нямат имунитет. Пандемиите могат да са много тежки и изискват високо равнище на подготвеност.

Подготвеността за грипна пандемия е един от приоритетите на мрежата на ЕС за заразни болести Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , чрез която Комисията подпомага страните от ЕС да координират по-добре своите мерки за предотвратяване и контрол на грипна пандемия.

Планове за подготвеност

Съществуват специални планове както на европейско, така и на национално равнище. В плана за подготвеност на ЕС се посочват ролите и действията на различните лица на европейско и национално ниво по време на всеки етап от пандемията. Планът се преразглежда непрекъснато, за да е съобразен с последните научни достижения и възникващи въпроси.

Оценка на националната подготвеност

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в сътрудничество с Комисията и СЗО извърши оценка на националните планове за подготвеност за пандемия. За подробности вижте техническия докладpdf(2 MB).

Обмен на добри практики

Проведени са множество конференции Избор на превод за предходната връзка English (en) с участието на 27-те страни от ЕС и 53-те страни от европейския регион на СЗО с цел определяне на основните елементи в планирането за посрещане на пандемия, обмен на добри практики, идентифициране на пропуските и бъдещите действия.

Ваксинация

Само няколко страни от ЕС разполагат със съоръжения за производство на ваксини, затова в случай на пандемия е много вероятно да настъпи недостиг. Комитетът за здравна сигурност (КЗС) подкрепи стратегия Избор на превод за предходната връзка English (en) за гарантиране на възможно най-бърза доставка на достатъчно количество противогрипна ваксина в случай на пандемия.

Роля на Комисията в случай на пандемия

В случай на грипна пандемия Комисията поема координацията на ниво ЕС чрез Системата за ранно предупреждение и реагиране (EWRS) Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , която изисква от националните власти да се уведомяват едни други за мерките, които са предприели или възнамеряват да предприемат. Комисията също така поддържа постоянна връзка с важни партньори като Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейската агенция по лекарствата (EMA), СЗО и Глобалната инициатива за здравна сигурност (GHSI) Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Веднага щом СЗО обяви пандемия, Комисията може да обсъди въвеждането на опростена и ускорена процедура за издаване на разрешение за пускане на пазара на противогрипни ваксини.