Skupno javno naročanje zdravstvenih protiukrepov

Pojav pandemije gripe H1N1 leta 2009 je opozoril na pomanjkljivosti obstoječega sistema naročanja protivirusnih cepiv in zdravil v državah EU, zlasti kar zadeva enakopraven dostop in kupno moč pri pridobivanju ugodnih pogodbenih pogojev v zvezi s ceno, obveznostmi, ravnijo zaupnosti in prilagajanjem naročenih količin cepiv dejanskim potrebam. 

Zato je Svet leta 2010 Komisijo pozval, naj pripravi postopek za skupno naročanje cepiv v primeru novega izbruha pandemijepdf.

Zagotavljanje ustrezne pripravljenosti ob nevarnostih za zdravje

Da bi se institucije EU in države članice ustrezno pripravile na resne čezmejne nevarnosti za zdravje, lahko sodelujejo v skupnem javnem razpisu za nabavo zdravstvenih protiukrepov. Tako lahko zagotovijo:

  • zadostno količino protivirusnih cepiv in drugih zdravstvenih protiukrepov,
  • dostopnost protivirusnih cepiv ali drugih zdravstvenih protiukrepov vsem sodelujočim državam članicam,
  • enako obravnavanje vseh državah članic, za katere veljajo pravični pogodbeni pogoji.

V sporazumu o skupnem javnem naročanju Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , ki ga sklenejo pred začetkom postopka, določijo:

  • praktično ureditev izvedbe postopka,
  • način odločanja v zvezi z izbiro postopka,
  • merila za oceno ponudb in oddajo javnega naročila.

Sporazum o skupnem javnem naročanju začne veljati, ko ga podpiše tretjina sodelujočih držav članic.

Pravna podlaga

Člen 5 Sklepa 1082/2013/EUpdf(808 KB) Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)  

Glej tudi: