Wspólne zamówienia na medyczne środki zapobiegawcze

Wybuch pandemii grypy H1N1 w 2009 r. ujawnił słabe punkty systemów zamawiania szczepionek i leków w krajach UE pod względem sprawiedliwego dostępu i siły nabywczej pozwalającego na uzyskanie korzystnych warunków umownych w zakresie ceny, odpowiedzialności, poufności, elastyczności, tak aby dostosować zamówione ilości do rzeczywistych potrzeb. 

W 2010 r. Rada zwróciła się do Komisji o rozpoczęcie przygotowań do stworzenia systemu wspólnych zamówień szczepionek na wypadek pandemii w przyszłościpdf.

Zapewnienie odpowiedniej gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia

Aby przygotować się na ewentualność wystąpienia poważnych zagrożeń dla zdrowia w skali międzynarodowej, instytucje UE i jej kraje członkowskie mogą przeprowadzić wspólną procedurę zamówień w celu zakupu medycznych środków zapobiegawczych. Chodzi o to, aby:

  • szczepionki przeciwko pandemii i inne medyczne środki zapobiegawcze były dostępne w odpowiednich ilościach,
  • wszystkie uczestniczące kraje członkowskie miały gwarancję dostępu do szczepionek i innych medycznych środków zapobiegawczych,
  • wszystkie kraje UE były traktowane tak samo i mogły korzystać z właściwych warunków umownych.

Umowa dotycząca wspólnego udzielania zamówień Wybierz wersję językową tego linka English (en) poprzedza procedurę udzielania zamówień i określa:

  • uzgodnienia praktyczne dotyczące sposobu realizacji procedury,
  • proces decyzyjny dotyczący wyboru procedury,
  • sposób oceny ofert i wyboru oferty.

Umowa w sprawie wspólnego udzielania zamówień wejdzie w życie, gdy ratyfikuje ją jedna trzecia krajów, które ją podpisały.

Podstawa prawna

Art. 5 decyzji nr 1082/2013/UEpdf(808 KB) Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  

Inne dokumenty:

  • Umowa w sprawie wspólnego udzielania zamówień przyjęta przez Komisję Wybierz wersję językową tego linka English (en) 10 kwietnia 2014 r.
  • Najważniejsze dokumenty Wybierz wersję językową tego linka English (en) na temat wspólnych zamówień na medyczne środki zapobiegawcze