Společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření

Pandemie chřipky H1N1 v roce 2009 odhalila nedostatky v mechanismech, kterými se v současné době v zemích EU řídí pořizování pandemických vakcín a léků. Nedostatky se týkají spravedlivého přístupu k léčivům a kupní síly a brání přijetí náležitých smluvních podmínek v otázkách ceny, odpovědnosti, důvěrnosti a flexibility, na jejichž základě je možné upravit množství objednávaných léčiv podle aktuální potřeb. 

V roce 2010 Rada požádala Komisi o záhajení přípravy společného zadávání zakázek v případech budoucích pandemiípdf.

Zajištění řádné připravenosti při výskytu zdravotních hrozeb

V zájmu dobré připravenosti na výskyt závažných přeshraničních zdravotních hrozeb se mohou orgány EU a kterékoli členské státy účastnit společného zadávacího řízení na lékařská protiopatření. Cílem je:

  • dostupnost vakcín proti pandemiím a dalších lékařských protiopatření v dostatečném množství
  • záruka přístupu k těmto vakcínám a protiopatřením pro všechny zúčastněné členské státy
  • rovné zacházení se všemi členskými státy a možnost využití náležitých smluvních podmínek

Před zahájením samotného řízení se uzavírá dohoda o společném zadávacím řízení Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , která:

  • určuje praktické kroky nutné k realizaci řízení
  • stanoví podobu rozhodování při výběru řízení
  • určuje postup hodnocení nabídek a udělení zakázky

Dohoda o společném zadávacím řízení vstupuje v platnost poté, co ji podepíše třetina zúčastněných členských států.

Právní základ

Článek 5 rozhodnutí 1082/2013/EUpdf(808 KB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  

Viz také:

  • dohoda o společném zadávacím řízení přijatá Komisí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) 10. dubna 2014
  • všechny klíčové dokumenty Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) týkající se společného zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření