Съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие

Пандемията от грип H1N1 през 2009 г. подчерта слабостите в действащите в страните от ЕС механизми за доставки на пандемични ваксини и лекарства по отношение на равноправния достъп и покупателна способност при получаване на коректни договорни условия за цената, отговорността, поверителността и гъвкавостта с цел адаптиране на поръчаните количества към действителните нужди. 

През 2010 г. Съветът поиска от Комисията да започне подготовка за съвместни доставки на ваксини в случай на бъдещи пандемииpdf.

Подходяща подготовка за епидемии

За да сме подготвени за сериозна трансгранична заплаха за здравето, институциите на ЕС и държавите членки могат да участват в съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки с цел закупуване на медицински мерки за противодействие, за да може:

  • пандемичните ваксини и други медицински мерки да са налични в достатъчни количества;
  • достъпът до пандемични ваксини или медицински мерки да е гарантиран за всички участващи държави членки;
  • всички държави членки да се третират еднакво и да могат да се възползват от справедливи договорни условия.

В споразумението за съвместни доставки Избор на превод за предходната връзка English (en) , което предшества процедурата за съвместни доставки:

  • се определят практическите детайли за протичане на процедурата;
  • се определя процесът за вземане на решения по отношение на избора на процедура;
  • се организира оценяването на офертите и възлагането на договора.

Съвместното споразумение влиза в сила след като го подпишат една трета от участващите държави членки.

Правно основание

Член 5 от Решение 1082/2013/ЕСpdf(808 KB) Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  

Вж. също:

  • Споразумение за съвместни обществени поръчки Избор на превод за предходната връзка English (en) , прието от Комисията на 10 април 2014 г.
  • Всички ключови документи Избор на превод за предходната връзка English (en) за съвместните обществени поръчки за медицински мерки за противодействие