Internationellt samarbete

På det internationella planet verkar kommissionen aktivt för att utveckla och stärka samarbetet om hälsosäkerhet.

Kommissionen deltar i det globala hälsosäkerhetsinitiativet Visa översättning av föregående länk English (en) (GHSI). Det är ett internationellt partnerskap som ska stärka beredskapen och krishanteringen på folkhälsoområdet.

Tillsammans med Världshälsoorganisationen tar GHSI fram en färdplan för gemensamma insatser om