Comitetul pentru securitate sanitară

Comisia coordonează măsurile UE de securitate sanitară prin intermediul Comitetului pentru securitate sanitară (HSC). HSC este format din reprezentanţi ai tuturor ţărilor UE şi acţionează în trei domenii principale: pregătirea generală, gripa şi ameninţările de natură chimică, biologică şi radionucleară.

Comitetul este principalul mecanism de coordonare a eforturilor de garantare a securităţii sanitare. Organismul se axează în special pe combaterea ameninţărilor teroriste la adresa sănătăţii sau a răspândirii intenţionate de agenţi biologici sau de altă natură, precum şi pe îmbunătăţirea gradului de pregătire în faţa unor pericole transfrontaliere precum gripa pandemică.

Cine face parte din comitet?

Reprezentanţi ai tuturor administraţiilor naţionale, funcţionari din cadrul DG Sănătate şi Consumatori, angajaţi ai altor departamente şi agenţii ale Comisiei (ex. ECDC, EMA).

Priorităţi

Principalele priorităţi ale comitetului sunt:

  • detectare şi comunicare – pregătirea necesită detectarea timpurie a problemelor şi distribuirea rapidă a informaţiilor;
  • evaluarea ameninţărilor şi riscurilor – HSC colectează de la agenţiile UE date despre ameninţări şi riscuri, pe care le distribuie apoi autorităţilor naţionale;
  • pregătire – HSC vizează extinderea gradului de pregătire a statelor membre, furnizând asistenţă tehnică şi orientări;
  • consiliere ştiinţifică – reacţia la situaţii de criză necesită mobilizarea rapidă a experţilor şi difuzarea opiniilor acestora prin intermediul unor sisteme de avertizare şi comunicare;
  • gestionarea crizei şi testarea planurilor - cu ajutorul autorităţilor naţionale, HSC a creat o serie de protocoale şi orientări care să garanteze cele mai bune practici de pregătire. De asemenea, a testat planurile de urgenţă prin simulări;
  • cooperare – HSC vizează creşterea gradului de pregătire în toate sectoarele şi în cât mai multe ţări. Astfel, comitetul sprijină şi promovează Regulamentul Sanitar Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi creează legături între sistemele de avertizare din Europa şi din restul lumii.

Pentru detalii despre activităţile şi priorităţile HSC, consultaţi documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Securitatea sanitară la nivel european şi internaţional Traducerile linkului anterior English (en) .

Exemple de activităţi ale HSC