Gezondheidsbeveiligingscomité

De Commissie coördineert de maatregelen ter bescherming van de gezondheid via het Gezondheidsbeveiligingscomité. In dit comité zetelen vertegenwoordigers van alle EU-landen. Het is op drie hoofdgebieden actief: algemene paraatheid, griep, en chemische, biologische en nucleaire dreigingen.

Het comité is op EU-niveau het belangrijkste mechanisme voor de coördinatie van de inspanningen ter bescherming van de gezondheid. Het is een orgaan voor informele samenwerking en coördinatie rond bedreigingen voor de gezondheid door terrorisme of de opzettelijke verspreiding van biologische of andere agentia, en rond draaiboeken voor grensoverschrijdende dreigingen en in het bijzonder influenzapandemieën.

Wie zetelt in het comité?

Vertegenwoordigers van alle nationale overheden, het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten en andere relevante diensten en agentschappen van de Commissie (zoals het ECDC en het EMA).

Prioritaire kwesties

Het comité houdt zich met meer bezig dan alleen maar preventie en voorbereiding. De volgende zes gebieden zijn prioritair:

  • detectie en communicatie – paraatheid vergt tijdige detectie en het snel doorgeven van informatie aan de betrokken partijen.
  • dreigings- en risicobeoordeling – het comité verzamelt gegevens over dreigingen en risico's bij de relevante EU-agentschappen en deelt die met de nationale instanties.
  • paraatheid – het comité bevordert de capaciteit van de EU-landen op het gebied van paraatheid door technische bijstand en richtsnoeren.
  • wetenschappelijk advies – een volksgezondheidscrisis aanpakken vergt snelle beschikbaarheid van deskundigen en uitwisseling van deskundige meningen via een waarschuwings- en communicatiesysteem.
  • crisisbeheer en het testen van draaiboeken – met de hulp van nationale instanties heeft het comité door middel van verscheidene oefeningen de draaiboeken getest en protocollen en richtsnoeren met beste praktijken ontwikkeld.
  • samenwerking – het comité ondersteunt paraatheid in alle sectoren en internationaal, steunt en promoot de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO en zorgt voor verbindingen tussen waarschuwingssystemen binnen Europa en elders ter wereld.

Een gedetailleerder beschrijving van de prioriteiten en activiteiten van het comité is te vinden in het werkdocument Health Security in the European Union and Internationally Bekijk deze link in een andere taal English (en) .

Voorbeelden van activiteiten van het comité