Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa

Il-Kummissjoni tikkoordina l-miżuri tas-sigurtà tas-saħħa permezz tal-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa (HSC). L-HSC għandu rappreżentanti mill-pajjiżi kollha tal-UE, u jopera fi 3 oqsma prinċipali: l-istat ta' preparazzjoni ġenerika, l-influwenza, u t-theddid kimiku, bijoloġiku u radju-nukleari.

Fil-livell tal-UE, il-kumitat hu l-mekkaniżmu prinċipali għall-koordinazzjoni tal-isforzi fil-qasam tas-sigurtà tas-saħħa. Dan hu entità ta' kooperazzjoni u ta' koordinazzjoni informali li tikkonċentra kemm fuq theddid relatat mas-saħħa li jsir minn terroriżmu jew minn rilaxx maħsub ta' aġenti bijoloġiċi jew oħra, kif ukoll fit-titjib tal-livelli tal-istat ta' preparazzjoni għal theddid transkonfinali, b'mod partikulari dak ta' influwenza pandemika.

Min jagħmel parti mill-kumitat?

Ir-rappreżentanti minn kull amministrazzjoni nazzjonali, id-Direttorat Ġenerali tas-Saħħa u tal-Konsumaturi tal-Kummissjoni u dipartimenti rilevanti oħra tal-Kummissjoni u l-aġenziji (pereżempju l-ECDC, l-EMA).

Kwistjonijiet prijoritarji

Billi jmorru lil hinn mill-prevenzjoni u l-preparazzjoni, is-sitt oqsma ta' prijorità tal-kumitat huma:

  • l-iskoperta u l-komunikazzjoni – l-istat ta' preparazzjoni jinħtieġ skoperta f'waqtha u distribuzzjoni malajr ta' informazzjoni lill-partijiet interessati rilevanti.
  • it-theddid u l-istima tar-riskju – l-HSC jiġbor dejta dwar it-theddid u r-riskji mingħand l-aġenziji rilevanti tal-UE u jaqsam dawn mal-awtoritajiet nazzjonali.
  • l-istat ta' preparazzjoni – l-HSC jipprova jespandi l-kapaċità nazzjonali għal stat ta' preparazzjoni billi joffri assistenza teknika u linji gwida.
  • il-parir xjentifiku – ir-respons għal kriżi ta' saħħa pubblika jinħtieġlu mobilizzazzjoni rapida ta' esperti, u l-opinjonijiet tal-esperti jiġu skambjati permezz ta' sistemi ta' twissija u ta' komunikazzjoni.
  • il-ġestjoni ta' kriżi u l-ittestjar ta' pjanijiet– bl-għajnuna tal-awtoritajiet nazzjonali l-HSC żviluppa protokolli u linji gwida għall-aħjar prattiki ta' stat ta' preparazzjoni u ttestja pjanijiet ta' emerġenza permezz ta' diversi eżerċizzji.
  • il-kooperazzjoni – l-HSC jappoġġa l-istat ta' preparazzjoni bejn is-setturi u b'mod internazzjonali, jappoġġa u jippromwovi r-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa tad-WHO u joħloq kuntatti bejn is-sistemi ta' twissija fl-Ewropa u b'mod aktar globali.

Deskrizzjoni aktar iddettaljata tal-prijoritajiet u tal-attivitajiet tal-HSC tinsab fid-Dokument ta' Ħidma tal-Istaff tal-Kummissjoni Siġurtà tas-Saħħa fl-Unjoni Ewropea u Internazzjonalment Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) .

Eżempji ta' attivitajiet tal-HSC