Veselības aizsardzības komiteja

Komisija koordinē veselības aizsardzības pasākumus Eiropas Savienībā ar Veselības aizsardzības komitejas palīdzību. Komitejā ir pārstāvji no visām ES dalībvalstīm, un tā darbojas trijās pamata jomās: vispārējā sagatavotība, gripa un ķīmiskā, bioloģiskā, radioloģiskā un kodolpiesārņojuma draudi.

ES līmenī šī komiteja ir galvenā struktūra, kas koordinē veselības aizsardzību. Tā ir neformāla sadarbības un koordinācijas struktūra, kuras darbs ir vērsts pret terorismu vai tīšu bioloģisko vai citu vielu izplatīšanu. Tā arī paaugstina sagatavotību starptautisku draudu gadījumiem, it īpaši gripas pandēmijām.

Kas darbojas komitejā?

Komitejā darbojas pārstāvji no visām dalībvalstu pārvaldēm, Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta un citām attiecīgām Komisijas nodaļām un aģentūrām (piemēram, no ECDC un Eiropas Zāļu aģentūras).

Prioritātes

Papildus profilaksei un sagatavošanās darbiem komitejai ir sešas prioritātes, uzskaitītas zemāk.

  • Konstatēšana un paziņošana. Lai sagatavotos, incidents ir laikus jākonstatē un ātri jāinformē attiecīgās ieinteresētās personas.
  • Apdraudējuma un riska novērtēšana. Veselības aizsardzības komiteja no attiecīgajām ES aģentūrām iegūst datus par draudiem un risku un paziņo tos dalībvalstu iestādēm.
  • Sagatavotība. Veselības aizsardzības komiteja cenšas uzlabot dalībvalstu sagatavotību, piedāvājot tehnisku palīdzību un sniedzot norādījumus.
  • Zinātniski ieteikumi. Lai reaģētu uz sabiedrības veselības krīzi, ir strauji jāmobilizē eksperti, un ekspertu atzinumus izplata caur brīdināšanas un komunikācijas sistēmām.
  • Krīzes vadība un plānu izmēģināšana. Ar dalībvalstu iestāžu palīdzību Veselības aizsardzības komiteja ir izstrādājusi protokolus un vadlīnijas attiecībā uz paraugpraksi sagatavotības panākšanā un ir izmēģinājusi plānus vairākās mācību operācijās.
  • Sadarbība. Veselības aizsardzības komiteja palīdz sagatavoties starptautiskā un starpnozaru mērogā, atbalstot un popularizējot PVO veselības aizsardzības noteikumus un radot saiknes starp brīdināšanas sistēmām visā Eiropā un citur pasaulē.

Ar sīkāku Veselības aizsardzības komitejas prioritāšu aprakstu var iepazīties Komisijas darba dokumentā Veselības aizsardzība Eiropas Savienībā un starptautiskā mērogā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Veselības aizsardzības komitejas pasākumu piemēri