Egészségbiztonsági Bizottság

Az Európai Bizottság az Egészégbiztonsági Bizottság (HSC) segítségével hangolja össze az egészségbiztonsági intézkedéseket az Európai Unióban. Az Egészségbiztonsági Bizottságban valamennyi uniós tagállam képviselteti magát, és 3 alapvető fontosságú területtel foglalkozik: az általános felkészültséggel, az influenzával, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatokkal.

Uniós szinten az Egészségbiztonsági Bizottság szerepe alapvető fontosságú az egészség biztonsága érdekében tett erőfeszítések összehangolásában. Az informális együttműködési és koordinációs testületként működő Egészégbiztonsági Bizottság elsősorban a terrorizmussal, illetve a biológiai vagy egyéb anyagok szándékos kibocsátásával összefüggő egészségügyi kockázatokkal foglalkozik, és javítani igyekszik a határokon átnyúló veszélyekkel, például az influenza világjárvánnyal szembeni felkészültség szintjét.

Kikből áll össze az Egészségbiztonsági Bizottság?

Valamennyi nemzeti igazgatási szervezet, az Európai Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóságának és más érintett bizottsági főosztálynak és ügynökségnek (ECDC, EMA) a képviselői.

Prioritások

A megelőzésen és felkészülésen túl, az Egészségbiztonsági Bizottság tevékenysége hat prioritási területetre terjed ki:

  • észlelés és tájékoztatás – a megfelelő szintű felkészültség biztosításához időben észlelni kell a problémát, és az érintett felekkel gyorsan meg kell osztani az információkat.
  • veszély- és kockázatértékelés – az Egészségbiztonsági Bizottság az érintett ügynökségektől begyűjti a veszélyekre és kockázatokra vonatkozó adatokat, és azokról tájékoztatja a nemzeti hatóságokat.
  • felkészültség – az Egészségbiztonsági Bizottság technikai támogatás nyújtásával és iránymutatásokkal igyekszik erősíteni az egyes országok kapacitását a megfelelő szintű felkészültség biztosítására.
  • tudományos szaktanácsadás – közegészségügyi válsághelyzet esetén a megfelelő válaszlépéshez szakértőket kell gyorsan bevonni a munkába, és az általuk készített szakvéleményeket a riasztási és kommunikációs rendszereken keresztül terjeszteni kell.
  • válságkezelés és a tervek tesztelése – a nemzeti hatóságok segítségével az Egészségbiztonsági Bizottság jegyzőkönyveket és iránymutatásokat dolgozott ki a felkészültséget biztosító legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban, és több alkalommal tesztelte a vészhelyzeti terveket.
  • együttműködés – az Egészségbiztonsági Bizottság az ágazatok között és nemzetközi szinten is elősegíti a megfelelő felkészültség biztosítását, a WHO Nemzetközi Egyészségügyi Rendszabályainak támogatása és terjesztése, illetve az európai és Európán kívüli riasztási rendszerek közötti kapcsolatok létrehozása révén.

Az Egészségbiztonsági Bizottság prioritási területeiről és tevékenységeiről részletes leírást ad az uniós és a nemzetközi szintű egészségbiztonságról Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) szóló bizottsági szolgálati munkadokumentum.

Példák az Egészségbiztonsági Bizottság által végzett tevékenységre