Udvalget for Sundhedssikkerhed

Kommissionen koordinerer foranstaltninger i EU inden for sundhedssikkerhed gennem dens Udvalg for Sundhedssikkerhed (HSC). HSC er sammensat af repræsentanter fra alle EU-landene og er aktiv på tre kerneområder: alment beredskab, influenza samt kemiske, biologiske og radionukleare trusler.

På EU-plan er udvalget den vigtigste mekanisme for koordinering af indsatsen inden for sundhedssikkerhed. Der er et uformelt organ for samarbejde og koordinering, som har fokus på trusler mod sundheden som følge af terrorisme eller bevidst frigivelse af biologiske eller andre agenser. Derudover har det til formål at øge beredskabsniveauet over for grænseoverskridende trusler, navlig pandemisk influenza.

Hvem er udvalgets medlemmer?

Udvalget består af repræsentanter fra alle nationale regeringer, Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere og andre relevante tjenestegrene og agenturer under Kommissionen (f.eks. ECDC, EMA).

Prioriterede indsatsområder

Udover forebyggelse og forberedelse har udvalget følgende seks prioriterede indsatsområder:

  • opdagelse og kommunikation – et beredskab kræver rettidig opdagelse og hurtig kommunikation af information til de berørte parter.
  • trussels- og risikovurdering – HSC indsamler data om trusler og risici fra de relevante EU-agenturer og udveksler disse data med de nationale myndigheder.
  • beredskab – HSC ønsker at øge medlemslandenes beredskabskapacitet ved at tilbyde teknisk assistance og vejledning.
  • videnskabelig rådgivning – det kræver hurtig mobilisering af eksperter at reagere på en folkesundhedskrise, og ekspertudtalelser udveksles via varslings- og kommunikationssystemer.
  • krisestyring og test af planer – HSC har med hjælp fra nationale myndigheder udarbejdet protokoller og retningslinjer for bedste praksis vedrørende beredskabsplanlægning og har ved hjælp af en række forskellige øvelser testet beredskabsplaner.
  • samarbejde – HSC støtter beredskabsplanlægning på tværs af forskellige sektorer og internationalt ved at støtte og fremme WHO's internationale sundhedsregulativ og forbinde varselssystemerne i Europa og globalt.

Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af HSC's prioriteter og aktiviteter i Kommissionens arbejdsdokument "Health Security in the European Union and Internationally" (sundhedssikkerhed i Den Europæiske Union og internationalt) Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Eksempler på HSC-aktiviteter