Výbor pro zdravotní bezpečnost

Komise koordinuje opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti v EU prostřednictvím svého výboru pro zdravotní bezpečnost (HSC). V tomto výboru má každá země EU své zástupce. Působí ve třech hlavních oblastech: (i) všeobecná připravenost, (ii) chřipka a (iii) chemické, biologické, radiologické a jaderné ohrožení.

Výbor je v této oblasti hlavním mechanismem pro koordinaci činnosti na úrovni EU. Tento orgán pro neformální spolupráci a koordinaci se kromě jiného zaměřuje na terorizmus a ohrožení biologickým materiálem nebo jinými látkami i na zvyšování úrovně připravenosti na přeshraniční hrozby, především na pandemii chřipky.

Kdo ve výboru zasedá?

Zástupci orgánů všech států, Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele EK a jiných útvarů Evropské komise a agentur (např. ECDC, EMA).

Prioritní otázky

Vedle prevence a připravenosti se výbor věnuje těmto šesti prioritním oblastem:

  • Detekce a komunikace – Předpokladem připravenosti je včasné zjištění a rychlé šíření informací.
  • Posuzování hrozeb a rizik – Výbor shromažďuje údaje od příslušných agentur EU o hrozbách a rizicích a sdílí je s orgány členských států.
  • Připravenost – Výbor se snaží technickou podporou a pokyny posílit připravenost členských států.
  • Odborné poradenství – Reakce na krizovou situaci v oblasti veřejného zdraví vyžaduje rychlou mobilizaci odborníků. Odborná hodnocení se sdílejí prostřednictvím komunikačních systémů a systémů včasného varování.
  • Krizové řízení a testování plánů – Výbor za pomoci orgánů členských států vytvořil protokoly a pokyny a pohotovostní plány prověřil při několika cvičeních.
  • Spolupráce – Výbor podporuje připravenost napříč odvětvími a na mezinárodní úrovni, podporuje a propaguje Mezinárodní zdravotní řád WHO a vytváří vazby mezi systémy všasného varování mezi zeměmi Evropy i mimo ni.

Podrobnější popis priorit a činností výboru je k dispozici v pracovním dokumentu útvarů Komise Zdravotní bezpečnost na úrovni EU a na mezinárodní úrovni Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Příklady činnosti výboru