Pregătire şi reacţie

Planificarea pregătirii generale pentru ameninţări la adresa sănătăţii publice

Acţiunile UE în domeniul pregătirii generale se axează pe consilierea autorităţilor naţionale şi pe garantarea integrării dimensiunii europene în planurile de urgenţă ale acestora. Normele europene din numeroase domenii pot avea un impact real asupra planurilor.

Aplicarea unei strategii la nivel european:

  • permite dezvoltarea planurilor naţionale, furnizând un cadru pentru măsurile de combatere a diferitor tipuri de ameninţări la adresa sănătăţii, previzibile (ex. gripa pandemică, anumite accidente şi fenomene naturale) sau imprevizibile (ex. situaţii de urgenţă cauzate de acţiuni deliberate, accidente sau fenomene naturale, inclusiv situaţii determinate de agenţi biologici, chimici, fizici sau radionucleari, cum ar fi epidemia SRAS);
  • facilitează interoperabilitatea planurilor naţionale, furnizând mecanisme de coordonare şi analiză şi instrumente de comunicare.

Planificarea pregătirii generale

Planificarea pregătirii generale (noiembrie 2005) vizează ameninţări la adresa sănătăţii publice şi situaţii de urgenţă care afectează sau ar putea afecta sănătatea publică în cel puţin două ţări din UE. În baza sa, autorităţile naţionale pot elabora planuri generale sau specifice. Planificarea identifică principalele elemente  de interes.

Pentru detalii, consultaţi Ghidul tehnic privind planificarea pregătirii generale , care include recomandări şi liste de verificare. Documentul a fost actualizat în decembrie 2009 şi este în permanenţă deschis modificărilor necesare.

Formare şi simulări

Personalul de specialitate al Comisiei participă frecvent la sesiuni de formare, pentru a fi pregătit în eventualitatea unei crize.

De asemenea, Comisia organizează periodic simulări pentru a testa planurile naţionale şi europene de pregătire şi mai ales capacitatea de colaborare între instituţiile statelor membre şi Comisie în cazul apariţiei unor pericole cu evoluţie rapidă şi efecte diverse.

Modelare matematică

Modelarea matematică este utilizată pentru a analiza răspândirea agenţilor/ situaţiilor periculoase şi metodele de control al acestora, permiţând factorilor de decizie politică să ia măsurile necesare de pregătire şi prevenire.

Centrul Comun de Cercetare (JRC) foloseşte modelarea matematică pentru a evalua impactul epidemiilor, pandemiilor, scurgerilor de substanţe chimice periculoase sau de agenţi radionucleari şi al schimbărilor climatice asupra sănătăţii publice.

Reţeaua de comunicare din cadrul Comitetului pentru securitate sanitară

Comitetul pentru securitate sanitară (HSC) dispune de o reţea de comunicare care reuneşte experţi din cadrul Comisiei, al agenţiilor UE şi al autorităţilor naţionale de gestionare a riscurilor. Aceasta facilitează schimbul de experienţă şi bune practici privind riscurile pentru sănătate şi comunicarea în situaţii de criză.