Plány všeobecné připravenosti na krizové situace v oblasti veřejného zdraví

Činnost EU na poli všeobecné připravenosti v oblasti veřejného zdraví se zaměřuje na poskytování poradenství orgánům členských států a na zajišťování toho, aby do svých pohotovostních plánů začlenily evropský rozměr, protože se jich mohou v mnoha oblastech dotýkat právní předpisy EU.

Strategie na úrovni EU:

  • Je východiskem pro přípravu plánů jednotlivých členských států, které mají poskytnout všeobecný rámec pro různé typy ohrožení zdraví – jak pro ohrožení předvídatelná (např. pandemie chřipky, nehody a přírodní katastrofy) tak nepředvídatelná způsobená např. úmyslnými činy, nehodami nebo přírodními jevy, včetně chemických, biologických, fyzikálních, radiologických a jaderných činitelů (např. epidemie typu SARS).
  • Pomáhá prostřednictvím mechanismů koordinace a analytických a komunikačních nástrojů zajistit interoperabilitu plánů členských států.

Plány všeobecné připravenosti

Plán Komise ohledně všeobecné připravenosti z listopadu 2005 se zabývá řešením hrozeb a krizových situací v oblasti ochrany veřejného zdraví, které postihují nebo by mohly postihnout více zemí EU. Plán slouží jako základ, na němž mohou orgány členských států postavit své vlastní všeobecné či specifické plány, a zdůrazňuje hlavní prvky Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , na které je třeba se zaměřit.

Viz také technické pokynypdf(728 KB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) , které obsahují konkrétní doporučení a kontrolní seznamy. Pokyny jsou živým dokumentem, který je v případě potřeby aktualizován (naposledy v prosinci 2009).

Školení a cvičení

Pracovníci Komise pravidelně procházejí školením, díky čemuž jsou na případné krizové situace dobře připraveni.

Komise rovněž pořádá pravidelná cvičení, která testují plány připravenosti Unie i členských států, a zejména to, zda jsou orgány a instituce členských států schopny spolupracovat s Komisí i mezi sebou a sdílet informace v průběhu rychle se vyvíjející krizové situace spadající do působnosti různých rezortů.

Modelování

Při analýze šíření nebezpečných činitelů či situací a ke kontrole nad nimi se využívají matematické modely. Pomáhají odpovědným osobám činit adekvátní opatření z hlediska připravenosti a prevence.

Společné výzkumné středisko EU (JRC) tyto modely využívá k posuzování dopadu epidemií a pandemií infekčních chorob, účinků chemických, radioaktivních a jaderných látek a změny klimatu na veřejné zdraví.

Síť zprostředkovatelů Výboru pro zdravotní bezpečnost

Výbor pro zdravotní bezpečnost má síť komunikátorů, která spojuje specialisty Komise, agentur EU a vnitrostátních orgánů pro řízení rizik, kteří si díky této platformě mohou vyměňovat zkušenosti a osvědčené postupy z oblasti zdravotních rizik a krizové komunikace.