Beredskap och insatser

Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot

EU samordnar medlemsländernas åtgärder mot gränsöverskridande folkhälsohot, bland annat avsiktlig eller oavsiktlig spridning av kemikalier, smittämnen, radioaktiva ämnen eller nukleära ämnen, s.k. CBRN-ämnen. EU tar också fram beredskaps- och insatsplaner mot CBRN-hot på EU-nivå.

Vad är CBRN-hot?

EU:s beredskapsplaner gäller alla typer av CBRN-hot, t.ex. förorening av dricksvatten, olyckor med radioaktivt material eller utbrott av nya infektionssjukdomar eller pandemier. Det gäller såväl naturliga sjukdomsutbrott och olyckor som avsiktlig spridning av farliga ämnen.

Vad gör EU?

EU:s beredskap och insatser mot CBRN-hot omfattar

  • strategier och rutiner för krishantering
  • sambandssystem mellan EU-länderna
  • expertis på förebyggande insatser och motåtgärder
  • hälsoriskbedömningar
  • forskning om CBRN-ämnen.

Hantering av CBRN-hot i EU

EU:s hälsoskyddskommitté, som består av företrädare från alla EU-länder, är det viktigaste samordningsorganet för hälsoskyddet i EU. Kommittén verkar på tre områden: CBRN-hot, influensa och allmän beredskapsplanering.

Globala hälsoskyddsinitiativet

Det globala hälsoskyddsinitiativet  är ett partnerskap mellan folkhälsomyndigheter från G7-länderna, Mexiko och EU-kommissionen. WHO är med som observatör.

Initiativet utgör en plattform för hälsoskyddsberedskap på internationell nivå och ger råd vid allvarliga folkhälsohot.

Exempel på CBRN-händelser

  • Kobolt-60 i rostfritt stål
  • Polonium-210 använt som gift
  • Melamin i mjölk
  • Fågelinfluensan A(H5N1)