Beredskab og indsats

Kemiske, biologiske og radionukleare trusler

EU koordinerer de nationale politikker til bekæmpelse af alvorlige grænseoverskridende trusler mod folkesundheden, inklusive forsætlig eller utilsigtet frigivelse af CBRN-agenser. EU udvikler også beredskabs- og indsatsplaner over for CBRN på EU-plan.

Hvad er CBRN-trusler?

EU's beredskab er rettet mod alle former for CBRN-risici – menneskabte, naturlige, utilsigtede eller forsætlige, f.eks. forsætlig forurening af drikkevand, utilsigtet radionuklear forurening eller nye smitsomme sygdomme, herunder sygdomme, der udvikler sig til pandemier.

EU-aktiviteter

Beredskabs-/indsatsaktiviteter over for CBRN på EU-plan omfatter:

  • kristestyringsordninger og -strategier
  • kommunikationssystemer mellem EU-landene indbyrdes
  • ekspertrådgivning om forebyggelse, behandling og bekæmpelse
  • vurderinger af sundhedsrisici
  • fremme af forskning vedrørende CBRN

De organisatoriske rammer for CBRN-trusler i EU

Programmet EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed (HSC), som er sammensat af repræsentanter fra alle EU-landene, er hovedansvarlig for koordineringen af sundhedssikkerheden i EU. De tre områder, som HSC beskæftiger sig med, er (i) CBRN, (ii) influenza og (iii) almen beredskabsplanlægning.

Initiativet vedrørende sundhedssikkerheden i verden

Initiativet vedrørende sundhedssikkerheden i verden  er et partnerskab bestående af sundhedsansvarlige fra G7-landene, Mexico og Europa-Kommissionen, og med WHO som observatør.

Initativet fungerer som platform for beredskabet over for sundhedstrusler på globalt plan og yder rådgivning i forbindelse med nødsituationer.

Eksempler på CBRN-angreb af nyere dato

  • rustfrit stål forurenet med Cobalt-60
  • Polonium-210 anvendt som gift
  • Mælk forurenet med Melamin
  • Aviær influenza A(H5N1)