Chemické, biologické, rádiologické a jadrové ohrozenie

EÚ koordinuje vnútroštátne politiky, aby ochránila verejnosť pred možným cezhraničným ohrozením vrátane zámerného použitia alebo náhodného úniku chemických, biologických, rádiologických alebo jadrových materiálov. Komisia navyše vypracovala plány pripravenosti a reakcie na úrovni EÚ.

Čo znamená chemické, biologické, rádiologické a jadrové ohrozenie?

EÚ sa vo svojich plánoch pripravenosti zameriava na všetky možné rizikové situácie bez ohľadu na to, či by boli spôsobené ľudskými alebo prírodnými faktormi. Ide napríklad o úmyselné znečistenie pitnej vody, náhodný únik rádiologických materiálov alebo nové infekčné choroby vrátane pandémií.

Činnosti EÚ

Činnosti v oblasti pripravenosti a reakcie zahŕňajú:

  • opatrenia a stratégie krízového manažmentu;
  • komunikačné systémy, ktoré prepájajú jednotlivé krajiny EÚ;
  • odborné poradenstvo v oblasti prevencie, nakladania s rizikovými materiálmi a ich likvidácie;
  • posúdenie zdravotného rizika;
  • podporu výskumu otázok súvisiacich s chemickými, biologickými, rádiologickými a jadrovými látkami.

Organizačný rámec

Kľúčovým koordinačným orgánom v oblasti bezpečnosti zdravia v EÚ je Výbor pre zdravotnú bezpečnosť Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , v ktorom majú svojich zástupcov všetky členské štáty. Výbor má tri sekcie: i) chemické, biologické, rádiologické a jadrové ohrozenie, ii) chrípka a iii) všeobecné plány pripravenosti.

Celosvetová iniciatíva za zdravotnú bezpečnosť

Členmi Celosvetovej iniciatívy za zdravotnú bezpečnosť  Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) sú štáty G7, Mexiko a Európska komisia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má status pozorovateľa.

Iniciatíva slúži ako globálna platforma pre pripravenosť v oblasti zdravotnej bezpečnosti a ako poradný orgán v prípade ohrození zdravia.

Príklady nedávnych udalostí, ktoré súviseli s chemickými, biologickými, rádiologickými alebo jadrovými materiálmi:

  • oceľ kontaminovaná rádioaktívnym izotopom kobalt-60;
  • použitie rádioaktívneho izotopu polónium-210 ako otravy;
  • mlieko kontaminované melamínom;
  • vtáčia chrípka A(H5N1).