Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe

UE koordynuje działania poszczególnych krajów w zakresie zwalczania poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia publicznego, również tych spowodowanych zamierzonym lub przypadkowym uwolnieniem substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych. UE opracowuje również europejskie plany gotowości i reagowania na wypadek tego rodzaju zagrożenia.

Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe

UE stara się być przygotowana na wszelkiego rodzaju zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (naturalne i spowodowane przez człowieka, przypadkowe i zamierzone), np. umyślne skażenie wody pitnej, przypadkowe zanieczyszczenie radioaktywne lub pojawienie się nowych chorób zakaźnych, również tych, które przyjmują formę pandemii.

Działania UE

Działania UE w zakresie gotowości i reagowania na wypadek zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych obejmują:

  • plany i strategie w zakresie zarządzania kryzysowego
  • systemy łączności między krajami UE
  • opinie ekspertów w sprawie profilaktyki, leczenia i ograniczenia skutków zagrożeń
  • ocenę zagrożeń dla zdrowia
  • wspieranie badań w dziedzinie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych.

Ramy organizacyjne w UE

Głównym organem odpowiadającym za koordynację bezpieczeństwa zdrowotnego w UE jest Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów UE. Komitet podzielono na trzy działy: (i) ds. zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, (ii) ds. grypy oraz (iii) ds. ogólnego planowania gotowości na wypadek sytuacji zagrożenia.

Ogólnoświatowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego

Ogólnoświatowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wybierz wersję językową tego linka English (en) to partnerstwo skupiające pracowników służby zdrowia z krajów G7, Meksyku i Komisji Europejskiej, a także przedstawicieli WHO w charakterze obserwatorów.

Stanowi ona platformę w zakresie przygotowania na wypadek sytuacji zagrożenia zdrowia na poziomie światowym oraz udzielania porad w sytuacjach kryzysowych.

Przykłady niedawnych zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych

  • zanieczyszczenie stali nierdzewnej kobaltem-60
  • wykorzystanie polonu-210 jako trucizny
  • skażenie mleka melaminą
  • grypa ptaków A(H5N1)