Chemické, biologické, radiologické a jaderné ohrožení

EU koordinuje v rámci ochrany veřejného zdraví politiky členských států zaměřené na hrozby přesahující jejich hranice. Jedná se především o ohrožení úmyslně či neúmyslně způsobeným únikem chemického, biologického, radiologického nebo jaderného materiálu (CBRN). Rovněž se na úrovni EU pracuje na plánech připravenosti a reakce na únik těchto materiálů.

Typy ohrožení CBRN

EU zajišťuje připravenost na všechny typy rizik souvisejících s chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným ohrožením, ať už jsou způsobena člověkem, přírodou, úmyslně či neúmyslně – např. na úmyslné znečištění pitné vody, nové infekční nemoci, včetně nemocí, které mohou přerůst v pandemii.

Činnost EU

EU se v této oblasti zaměřuje na:

  • opatření a strategie krizového řízení
  • komunikační systémy propojující země EU
  • odborné poradenství ohledně prevence, zásahu a zmírňování dopadů
  • posouzení zdravotních rizik
  • podporu souvisejícího výzkumu

Organizační rámec pro CBRN v Evropské unii

Hlavním koordinujícím subjektem je pro tuto oblast Výbor pro zdravotní bezpečnost EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , v němž mají své zástupce všechny členské státy. Výbor má tři sekce, které se věnují připravenosti na: i) ohrožení chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným materiálem, ii) pandemii chřipky a iii) všeobecnému plánování a připravenosti.

Iniciativa pro celosvětovou zdravotní bezpečnost

Iniciativa pro celosvětovou zdravotní bezpečnost Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) je partnerství zdravotních útvarů zemí G7, Mexika a Evropské komise. WHO má v rámci této iniciativy status pozorovatele.

Jde o platformu pro připravenost na celosvětové úrovni, která poskytuje poradenství v případech akutního ohrožení veřejného zdraví.

Příklady řešených případů z kategorie CBRN

  • nerezová ocel kontaminovaná radioaktivním izotopem kobalt-60
  • použití radioaktivního izotopu polonium-210 k otravě osob
  • mléko kontaminované melaminem
  • ptačí chřipka A (H5N1)