Befolkningsgrupper

Policy

Européerna är friskare än någonsin. Ändå finns det stora skillnader mellan olika grupper, som alla har sina särskilda problem och behov.

En sådan grupp är de äldre. EU:s hälsostrategi innehåller åtgärder som ska främja en sund livsstil och förebygga sjukdomar under hela livet, så att vi kan åldras med hälsan i behåll. I strategin betonar man också vikten av att ta hänsyn till skillnader mellan män och kvinnor och att förbättra de ungas hälsa.

Barn och unga

För att uppmuntra unga att skaffa sig en sund livsstil tidigt i livet har EU-kommissionen ett särskilt initiativ för ungas hälsa . Där tar man upp frågor som kost och motion, alkohol, psykisk hälsa, tobak, sexuell hälsa, sunda miljöer, jämlikhet i hälsa, narkotika och förebyggande av skador.

Kvinnor och män

På grund av biologiska skillnader kan kvinnor och män få olika typer av hälsoproblem  som kräver olika typer av vård.

Men även när det gäller sjukdomar som drabbar båda könen kan hälsoresultaten och tillgången till vård variera mellan kvinnor och män.

Äldre

År 2025 kommer över 20 procent av EU:s befolkning att vara äldre än 65 år. Antalet personer äldre än 80 år ökar särskilt snabbt.

Äldre människor har andra behov av hälso- och sjukvård , och i takt med att befolkningen blir äldre måste systemen anpassas för att kunna ge adekvat vård.