Demografske skupine

Politika

Evropski prebivalci še nikoli niso bili tako zdravi, vendar so med različnimi skupinami še vedno razlike, vsaka pa se sooča tudi s posebnimi izzivi.

Taka skupina so starejši prebivalci. Zdravstvena strategija EU spodbuja zdravo staranje, in sicer s pobudami za zdrav način življenja in preprečevanje bolezni v celotnem življenjskem obdobju. Opozarja tudi na razlike med spoloma in skrbi za zdravje mladih.

Otroci in mladi

Evropska komisija želi prebivalce spodbuditi k zdravemu načinu življenja že od mladih nog, zato pripravlja različne pobude , denimo o prehrani in telesni dejavnosti, alkoholu, duševnemu in spolnemu zdravju, zdravemu okolju, neenakostih v zdravju, drogah in preprečevanju poškodb.

Razlike med spoloma

Biološke razlike med ženskami in moškimi pomenijo tudi različne zdravstvene težave  in različno zdravljenje.

Vendar pa tudi enake bolezni lahko zaradi razlik med spoloma povzročijo razlike pri uspešnosti zdravljenja in pri dostopu do zdravstvenih storitev.

Starejši

Leta 2025 bo več kot 20 % evropskih prebivalcev starih 65 let ali več, zlasti pa bo naraslo število starostnikov nad 80 let.

Starostniki imajo seveda drugačne zdravstvene potrebe , zato je treba ustrezno prilagoditi zdravstvene sisteme.