Skupiny obyvateľstva

Politika

Hoci sú Európania zdravší ako kedykoľvek predtým, stále existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými skupinami. Každá z nich má svoje špecifické problémy a potreby.

Starší ľudia tvoria jednu z týchto skupín. Stratégia EÚ v oblasti zdravia sa snaží o podporu dobrého zdravia u starších, napríklad prostredníctvom opatrení na ozdravenie životného štýlu a prevenciu chorôb v každom štádiu života. Zároveň kladie dôraz na zohľadňovanie osobitných rozdielov medzi mužmi a ženami a na zlepšenie zdravia mladých ľudí.

deti a mládež

Aby si mladí ľudia už v ranom veku osvojili zdravý životný štýl, prijíma Európska komisia opatrenia  zamerané na tieto hlavné problémy: stravovanie a telesná aktivita, alkohol, duševné zdravie, fajčenie, sexuálne zdravie, zdravé životné prostredie, rozdiely v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, drogy či prevencia úrazov.

problematika rovnosti medzi mužmi a ženami

Biologické rozdiely medzi mužmi a ženami môžu rôznymi spôsobmi ovplyvniť ich zdravie  a viesť k problémom, ktoré si vyžadujú odlišnú liečbu.

Avšak ani v prípade ochorení, ktoré postihujú obe pohlavia nie sú zdravotné výsledky a prístup k zdravotnej starostlivosti medzi mužmi a ženami rovnaké.

starší ľudia

Do roku 2025 bude viac ako 20 % Európanov starších ako 65 rokov. Tento nárast sa bude obzvlášť týkať ľudí nad 80 rokov.

Starší ľudia majú jednoznačne odlišné zdravotné nároky . Zdravotné systémy sa musia prispôsobiť starnutiu obyvateľstva, aby dokázali poskytovať primeranú starostlivosť.