Grupy ludności

Polityka UE

Mimo że stan zdrowia Europejczyków jest lepszy niż kiedykolwiek, nadal istnieją duże różnice między poszczególnymi grupami. Każda z nich ma swoje specyficzne potrzeby i oczekiwania.

Jedną z takich grup stanowią ludzie starsi. Strategia UE w zakresie zdrowia ma na celu promowanie dobrego stanu zdrowia starzejących się ludzi, np. poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom w każdym okresie życia. Położono w niej nacisk na uwzględnianie różnic między kobietami i mężczyznami oraz na poprawę stanu zdrowia młodych ludzi.

Dzieci i młodzież

Aby zachęcić młodych ludzi do prowadzenia zdrowego trybu życia już we wczesnych latach, Komisja Europejska podejmuje działania  dotyczące najważniejszych kwestii, takich jak odżywianie i aktywność fizyczna, spożycie alkoholu, zdrowie psychiczne, palenie tytoniu, zdrowie seksualne, zdrowe środowisko, dysproporcje pod względem stanu zdrowia, narkotyki oraz zapobieganie urazom.

Różnice płci a stan zdrowia

Różnice biologiczne między mężczyznami i kobietami mogą na różne sposoby wpływać na ich zdrowie  i prowadzić do problemów, które wymagają odmiennych metod leczenia.

Nawet w przypadku chorób dotykających obu płci istnieją różnice w wynikach leczenia i dostępie do opieki zdrowotnej.

Osoby starsze

Do 2025 r. ponad 20 proc. Europejczyków będzie miało 65 lat lub więcej, przy czym gwałtownie wzrośnie liczba osób powyżej 80. roku życia.

Osoby w podeszłym wieku oczywiście potrzebują innego rodzaju opieki medycznej  – wraz ze starzeniem się społeczeństwa systemy zdrowotne muszą zostać dostosowane do potrzeb tej grupy wiekowej.