Bevolkingsgroepen

Beleid

De Europeanen zijn gezonder dan ooit, maar er zijn nog steeds grote verschillen tussen bepaalde groepen, die elk hun eigen uitdagingen en behoeften hebben.

Eén zo'n groep vormen ouderen. De EU-gezondheidsstrategie stimuleert gezond ouder worden via maatregelen voor een gezonde levenswijze en ziektepreventie. In de strategie wordt ook rekening gehouden met de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen, en met het verbeteren van de gezondheid van kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren

Om kinderen en jongeren aan te moedigen al jong gezond te leven, neemt de Europese Commissie maatregelen  op het vlak van eetgewoonten en lichaamsbeweging, alcohol, geestelijke gezondheid, tabak, veilig vrijen, gezonde leefomgeving, gezondheidsverschillen, drugs en het voorkomen van letsel.

Mannen en vrouwen

De biologische verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen hun gezondheid op verschillende manier beïnvloeden . Deze vragen vaak ook verschillende behandelingen.

Maar zelfs bij ziekten die de beide geslachten treffen, zijn er verschillen in de genezingskansen en de zorgintensiteit.

Ouderen

In 2025 zullen meer dan 20% van de Europeanen 65 jaar of ouder zijn, met een bijzonder snelle groei van de groep 80+-ers.

Ouderen hebben duidelijk specifieke zorgbehoeften  en naarmate de bevolking vergrijst moeten de zorgstelsels worden veranderd zodat zij passende zorg kunnen verlenen.