Iedzīvotāju kategorijas

Politika

Lai gan eiropiešu veselība ir labāka nekā jebkad, joprojām pastāv lielas atšķirības starp dažādām grupām, un katrai no tām ir specifiskas problēmas un vajadzības.

Viena šāda grupa ir gados vecākie ļaudis. ES veselības aizsardzības stratēģijas mērķis ir veicināt labu veselību, cilvēkiem novecojot. Tālab stratēģijā paredzēti pasākumi, kuru mērķis ir sekmēt veselīgu dzīvesveidu un pasargāt cilvēkus visas dzīves laikā no slimībām. Tajā arī uzsvērts, ka ir jāņem vērā dzimumu līdztiesības jautājumi un jāgādā par jauniešu veselības uzlabošanu.

Bērni un jaunieši

Lai mudinātu jauniešus nekavēties un jau tagad izšķirties par labu veselīgam dzīvesveidam, Eiropas Komisija pieņēmusi pasākumus  tādās svarīgās jomās kā uzturs un fiziskā aktivitāte, alkohols un smēķēšana, garīgā veselība, seksuālā veselība, veselīga vide, nevienlīdzība veselības aizsardzības jomā, narkotikas un negadījumu profilakse.

Dzimumu līdztiesības jautājumu specifika veselības aizsardzībā

Vīriešu un sieviešu bioloģiskās atšķirības dažādi ietekmē viņu veselību , un, lai risinātu viņu problēmas, ir vajadzīga atšķirīga pieeja .

Pat tādu slimību gadījumā, kuras skar abus dzimumus, klīniskie rezultāti vīriešiem un sievietēm ir atšķirīgi. Atšķirības pastāv arī aprūpes pieejamībā.

Gados vecākie ļaudis

Līdz 2025. gadam vairāk nekā 20 % eiropiešu būs 65 gadus veci un vecāki. Īpaši strauji pieaugs astoņdesmitgadnieku skaits.

Gados vecākām personām ir īpašas vajadzības aprūpes jomā . Lai varētu sniegt pienācīgu aprūpi, veselības aizsardzības sistēmām ir jāpielāgojas sabiedrības novecošanas procesam.