Gyventojų grupės

Politika

Nors europiečiai dabar sveikesni nei kada nors anksčiau, įvairių gyventojų grupių skirtumai tebėra dideli ir kiekviena jų turi ypatingų sunkumų ir poreikių.

Viena tokių grupių – vyresnio amžiaus žmonės. ES sveikatos strategija siekiama puoselėti senstančių žmonių sveikatą įgyvendinant priemones, kuriomis skatinama sveika gyvensena ir užkertamas kelias ligoms per visą žmogaus gyvenimą. Be to, joje pabrėžiama, kad svarbu atsižvelgti į lyčių skirtumus ir gerinti jaunimo sveikatą.

Vaikai ir jaunimas

Kad paskatintų jaunimą anksti pasirinkti sveiką gyvenimo būdą, Europos Komisija imasi veiksmų  svarbiausiais klausimais, tokiais kaip mityba, fizinis aktyvumas, alkoholis, psichikos sveikata, rūkymas, seksualinė sveikata, sveika aplinka, nelygybė sveikatos srityje, narkotikai, sužalojimų prevencija ir kt.

Lyčių klausimai

Biologiniai vyrų ir moterų skirtumai nevienodai veikia jų sveikatą , ir problemas spręsti reikia skirtingai.

Be to, net tų ligų, kuriomis serga ir vyrai, ir moterys, atveju, sveikatos rodikliai ir galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis nevienodi.

Vyresnio amžiaus žmonės

2025 m. per 20 % europiečių bus 65 metų arba vyresni, ypač sparčiai padaugės vyresnių kaip 80 metų žmonių.

Akivaizdu, kad vyresnio amžiaus žmonių sveikatos priežiūros reikalavimai kitokie  ir gyventojams senėjant sveikatos sistemos turi būti pritaikytos, kad jiems galėtų būti suteikta tinkama priežiūra.