Befolkningsgrupper

Politik

Selvom europæerne er sundere end nogensinde før, er der stadig store forskelle mellem forskellige grupper med egne udfordringer og behov.

Ældre er eksempel på en sådan gruppe. EU's sundhedsstrategi har til formål at fremme godt helbred, mens mennesker ældes, ved hjælp af foranstaltninger til ansporing af en sund livsstil og forebyggelse af sygdomme gennem hele livet. Den understreger også vigtigheden af at tage hensyn til kønsspecifikke forskelle og forbedre de unges sundhed.

Børn og unge

Med henblik på at tilskynde unge til at tillægge sig en sund livsstil tidligt i livet skrider Europa-Kommissionen til handling  inden for vigtige emner, f.eks. ernæring og fysisk aktivitet, alkohol, mental sundhed, tobak, seksuel sundhed, sundt miljø, uligheder på sundhedsområdet, narkotika og forebyggelse af personskader.

Kønsproblematik

Biologiske forskelle mellem mænd og kvinder kan påvirke deres sundhed på forskellig vis  og forårsage problemer, der kræver forskellig behandling.

Selv når det drejer sig om sygdomme og lidelser, der rammer begge køn, er der også forskelle på sundhedsresultater og adgangen til sundhedspleje for mænd og kvinder.

Ældre

I 2025 vil mere end 20 % af europæerne være mindst 65, med en særlig hurtig stigning af antallet af personer, der er over 80.

Ældre har naturligvis andre behov for sundhedspleje , og i takt med at befolkningen bliver ældre, er der brug for at tilpasse sundhedssystemerne, så de kan tilbyde passende pleje.