Populační skupiny

Politika

Evropané jsou sice v současnosti zdravější než kdy dříve, přesto však existují mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva významné rozdíly, protože každá z nich má své specifické problémy a potřeby.

Jednou ze znevýhodněných skupin jsou senioři. Zdravotní strategie EU podporuje dobré zdraví ve stáří tím, že propaguje zdravý životní styl a prevenci nemocí v průběhu celého života. Rovněž zdůrazňuje, že je důležité zohledňovat rozdíly mezi pohlavími a zlepšit zdraví mládeže.

Děti a mládež

Evropská komise činí kroky  v klíčových oblastech, jako jsou výživa a fyzická aktivita, užívání alkoholu, duševní zdraví, tabák, sexuální zdraví, zdravé prostředí, nerovnost v oblasti zdraví, prevence úrazů a užívání drog, aby podpořila zdravý životní styl u mladých už v raném věku.

Problématika rovnosti mužů a žen

Biologické rozdíly mezi muži a ženami se promítají do odlišných zdravotních aspektů , které vyžadují odlišnou péči.

Ale i u nemocí, které postihují obě pohlaví, se zdravotní dopady a přístup ke zdravotní péči u mužů a žen liší.

Senioři

V roce 2025 bude více než 20 % Evropanů starších 64 let a velmi rychle poroste zejména počet lidí starších 80 let.

Starší lidé mají samozřejmě jiné požadavky na zdravotní péči , což znamená, že bude nutné, aby se systémy zdravotní péče kvůli stárnutí obyvatelstva uzpůsobily tak, aby mohly odpovídající péči poskytovat.