Polityka UE

Mimo że stan zdrowia Europejczyków jest lepszy niż kiedykolwiek, nadal istnieją duże różnice między poszczególnymi grupami. Każda z nich ma swoje specyficzne potrzeby i oczekiwania.

Jedną z takich grup stanowią ludzie starsi. Strategia UE w zakresie zdrowia ma na celu promowanie dobrego stanu zdrowia starzejących się ludzi, np. poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom w każdym okresie życia. Położono w niej nacisk na uwzględnianie różnic między kobietami i mężczyznami oraz na poprawę stanu zdrowia młodych ludzi.

Dzieci i młodzież

Aby zachęcić młodych ludzi do prowadzenia zdrowego trybu życia już we wczesnych latach, Komisja Europejska podejmuje działania Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) dotyczące najważniejszych kwestii, takich jak odżywianie i aktywność fizyczna, spożycie alkoholu, zdrowie psychiczne, palenie tytoniu, zdrowie seksualne, zdrowe środowisko, dysproporcje pod względem stanu zdrowia, narkotyki oraz zapobieganie urazom.

Różnice płci a stan zdrowia

Różnice biologiczne między mężczyznami i kobietami mogą na różne sposoby wpływać na ich zdrowie Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i prowadzić do problemów, które wymagają odmiennych metod leczenia.

Nawet w przypadku chorób dotykających obu płci istnieją różnice w wynikach leczenia i dostępie do opieki zdrowotnej.

Osoby starsze

Do 2025 r. ponad 20 proc. Europejczyków będzie miało 65 lat lub więcej, przy czym gwałtownie wzrośnie liczba osób powyżej 80. roku życia.

Osoby w podeszłym wieku oczywiście potrzebują innego rodzaju opieki medycznej Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) – wraz ze starzeniem się społeczeństwa systemy zdrowotne muszą zostać dostosowane do potrzeb tej grupy wiekowej.