Πολιτική

Αν και οι Ευρωπαίοι είναι σήμερα υγιέστεροι από ποτέ, εξακολουθούν να παρατηρούνται μεγάλες ανισότητες μεταξύ των διάφορων ομάδων, καθώς η κάθε μια έχει τα δικά της προβλήματα και τις δικές της ανάγκες.

Μια τέτοια ομάδα είναι οι ηλικιωμένοι. Η στρατηγική της ΕΕ για την υγεία επιδιώκει μεταξύ άλλων την καλή υγεία των ηλικιωμένων, με μέτρα προώθησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής και πρόληψης των ασθενειών καθ΄όλη τη διάρκεια του βίου. Επίσης, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ των φύλων και να βελτιωθεί η υγεία των νέων.

Παιδιά και νέοι

Για να ενθαρρύνει τους νέους να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες από μικρή ηλικία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) σε βασικά θέματα όπως η διατροφή και η σωματική άσκηση, το αλκοόλ, η ψυχική υγεία, το κάπνισμα, η σεξουαλική υγεία, το υγιεινό περιβάλλον, οι ανισότητες σε θέματα υγείας, τα ναρκωτικά και η πρόληψη τραυματισμών.

Θέματα φύλων

Οι βιολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορούν να επηρεάσουν την υγεία τους με διαφορετικό τρόπο Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , και να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας που απαιτούν διαφορετική αγωγή.

Ακόμη και σε περίπτωση ασθενειών που προσβάλλουν και τα δύο φύλα, η κατάσταση της υγείας και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ηλικιωμένοι

Το 2025 περισσότεροι από το 20% των Ευρωπαίων θα είναι 65 ετών ή και μεγαλύτεροι, ενώ θα αυξηθεί θεαματικά ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 80.

Οι ηλικιωμένοι έχουν σαφώς διαφορετικές ανάγκες ιατρικής φροντίδας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) και, καθώς ο πληθυσμός γηράσκει, τα συστήματα περίθαλψης πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα ώστε να παρέχουν ικανοποιητικές υπηρεσίες.