Политика

Въпреки че европейците никога преди не са били в по-добро здраве, все още съществуват големи различия между различните групи хора, като за всяка от тях съществуват специфични предизвикателства и потребности.

Една от групите е тази на възрастните хора. Стратегията на ЕС в областта на здравеопазването има за цел увеличаване на броя на възрастните в добро здраве посредством мерки за насърчаване на здравословния начин на живот и превенцията на заболяванията през целия живот. В нея се подчертава и значението на отчитането на половите различия и на подобряването на здравето на младите хора.

Деца и млади хора

За да насърчи младите да водят здравословен начин на живот от ранна възраст, Европейската комисия предприема действия Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) в ключови сфери като хранене и физическа активност, употреба на алкохол, психично здраве, тютюнопушене, сексуално здраве, здравословна околна среда, неравнопоставеност в здравеопазването, наркотици и предотвратяване на нараняванията.

Въпроси, свързани с жени и мъже

Биологичните различия между мъжете и жените могат да окажат въздействие по различен начин върху тяхното здраве Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) и да доведат до проблеми, изискващи различно лечение.

Освен това, дори при болести, които засягат и двата пола, резултатите от лечение и достъпа до здравно обслужване са различни за мъжете и за жените.

Възрастни хора

До 2025 г. повече от 20 % от европейците ще са на възраст 65 години или повече, като броят на хората над 80 години ще нарасне особено бързо.

Възрастните хора определено имат различни здравни нужди Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , поради което, предвид застаряването на населението, здравните системи трябва да бъдат адаптирани, за да могат да осигуряват необходимите грижи.