Skupiny obyvateľstva

Problematika rovnosti medzi mužmi a ženami

Zákonitosti prírody a spoločnosti môžu za to, že ženy a muži čelia rozdielnym zdravotným rizikám, ich zdravotné záznamy sa líšia a majú rôzny prístup k zdravotníckym službám.

V Európe žijú ženy dlhšie ako muži (82 rokov v prípade žien, 76 v prípade mužov), ale obe skupiny sa tešia dobrému zdraviu približne rovnaký čas (ženy 63 rokov, muži 61 rokov).

Stratégia EÚ v oblasti zdravia

Táto stratégia  zohľadňuje rodový rozmer politiky zdravia a upozorňuje na potrebu riešenia rozdielov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi sociálnymi skupinami.

Zdravie žien

Niektoré choroby, napríklad rakovina prsníka, osteoporóza či problémy so stravovaním, sa častejšie vyskytujú u žien. Iné ochorenia, ako sú endometrióza a rakovina krčka maternice, sú výlučne ženského charakteru.

V správe Údaje a informácie o zdraví žien v Európskej únii  sa uvádza prehľad zdravotných problémov ženskej časti populácie.

Zdravie mužov

U mužov je vyššia náchylnosť na ochorenie a úmrtnosť spojená s rakovinou pľúc a hrubého čreva, ischemickými chorobami srdca a úrazmi v dôsledku dopravných nehôd. Aj muži majú „svoje“ ochorenia, ako napríklad rakovinu prostaty.

Viac informácií o zdraví mužov nájdete v správe Zdravotný stav mužov v Európe 

Pozrite si aj rozšírenú verziu  správy a leták 

Perinatálne zdravie

V závislosti od definície sa perinatálne obdobie začína 20 až 28 týždňov po oplodnení vajíčka a končí 1 až 4 týždne po narodení dieťaťa. Na odhalenie zdravotných problémov  v tomto dôležitom období u matky alebo dieťaťa sú potrebné vysoko špecializované znalosti.

Pozri tiež prenatálny skríning

Reprodukčné zdravie

Reprodukčné zdravie  sa týka nás všetkých, obzvlášť ak túžime po dieťati a máme problémy s počatím. V súvislosti s neskorším vekom, v ktorom majú páry svoje prvé deti, narastá aj dopyt po informáciách o problémoch s reprodukčným zdravím.