Grupy ludności

Różnice płci a stan zdrowia

Czynniki społeczne i biologiczne sprawiają, że między kobietami i mężczyznami istnieją różnice pod względem ryzyka zdrowotnego, ogólnego stanu zdrowia i dostępu do świadczeń zdrowotnych.

W Europie kobiety żyją dłużej niż mężczyźni (odpowiednio 82 lata i 76 lat), jednak liczba lat przeżytych w dobrym zdrowiu jest prawie taka sama dla obu płci (63 dla kobiet, 61 dla mężczyzn).

Europejska strategia zdrowia

Strategia  ta uwzględnia problematykę płci w polityce zdrowotnej i podkreśla potrzebę zwalczania nierówności w zakresie zdrowia między poszczególnymi grupami społecznymi.

Zdrowie kobiet

Niektóre choroby, np. rak piersi, osteoporoza, zaburzenia odżywiania, znacznie częściej występują u kobiet. Inne – takie jak endometrioza, rak szyjki macicy – dotyczą wyłącznie kobiet.

Sprawozdanie pt. „Dane i informacje dotyczące zdrowia kobiet w UE”  omawia problemy związane ze zdrowiem kobiet.

Zdrowie mężczyzn

Mężczyźni są znacznie bardziej narażeni na śmiertelne nowotwory płuc i jelita grubego, choroby niedokrwienne serca oraz wypadki samochodowe. Niektóre schorzenia, np. rak prostaty, dotyczą tylko mężczyzn.

Więcej informacji na temat zdrowia mężczyzn w Europie znaleźć można w poświęconym temu zagadnienu sprawozdaniu .

Zobacz również wersję rozszerzoną  sprawozdania i broszurę informacyjną  na ten temat.

Zdrowie w okresie okołoporodowym

W zależności od przyjętej definicji okres okołoporodowy zaczyna się między 20. a 28. tygodniem po zapłodnieniu komórki jajowej, a kończy się między 1. a 4. tygodniem po urodzeniu dziecka. W przypadku wystąpienia u matki lub dziecka okołoporodowych problemów zdrowotnych  konieczna jest bardzo specjalistyczna wiedza medyczna.

Zobacz również: badania prenatalne

Zdrowie reprodukcyjne

Zdrowie reprodukcyjne  jest ważne dla wszystkich, zwłaszcza dla osób, które bezskutecznie starają się o potomstwo. Informacje dotyczące tych problemów są bardzo potrzebne, ponieważ ludzie coraz później decydują się na dzieci.