Bevolkingsgroepen

Mannen en vrouwen

Door biologische en sociale verschillen lopen mannen en vrouwen verschillende gezondheidsrisico's, hebben zij andere ziektegeschiedenissen en maken zij niet evenveel gebruik van de gezondheidszorg.

In Europa leven vrouwen langer dan mannen (82 jaar tegenover 76 jaar), maar het aantal gezonde levensjaren is bijna gelijk (63 voor vrouwen en 61 voor mannen).

EU-gezondheidsstrategie

In de strategie  wordt rekening gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen en wordt benadrukt dat de gezondheidsverschillen tussen sociale groepen teruggedrongen moeten worden.

Gezondheid van vrouwen

Bepaalde ziekten (borstkanker, botontkalking, eetstoornissen) treffen vrouwen vaker dan mannen. Andere (endometriose, baarmoederhalskanker) komen uitsluitend bij vrouwen voor.

Het verslag Data and Information on Women's Health in the European Union  biedt een overzicht hiervan.

Gezondheid van mannen

Mannen lopen meer kans op long- en darmkanker, bepaalde hartaandoeningen en verkeersongevallen. Prostaatkanker komt alleen bij mannen voor.

Meer informatie vindt u in het verslag The State of Men's Health in Europe .

Er is ook een uitgebreide versie  van het verslag en een folder .

Gezondheid rond de geboorte

De perinatale periode begint 20-28 weken na de bevruchting van de eicel en eindigt 1-4 weken na de geboorte van het kind. In deze belangrijke periode is gespecialiseerde kennis nodig als de moeder of de baby gezondheidsproblemen  hebben.

Zie ook prenatale controles

Reproductieve gezondheid

Reproductieve gezondheid  is met name belangrijk als mensen kinderen willen krijgen en moeilijk zwanger raken. Omdat de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen gestegen is, groeit de behoefte aan informatie over voortplantingsproblemen.