Populační skupiny

Rovnost žen a mužů

Po biologické a společenské stránce jsou ženy a muži vystaveni různým zdravotním rizikům, potkávají je různé zdravotní problémy. Rozdíly panují, i pokud jde o dostupnost zdravotnických služeb.

Ženy žijí v Evropě déle než muži (v průměru 82 let oproti 76), nicméně obě pohlaví se těší zhruba stejné střední délce života prožité ve zdraví (63 let u žen, 61 let u mužů).

Strategie EU v oblasti zdraví

Ve strategii   je rozdíl mezi ženami a muži a jeho role ve zdravotnické politice zohledněn a zdůrazňuje se zde také nutnost řešit nerovnost v oblasti zdraví mezi jednotlivými sociálními skupinami.

Zdraví žen

Některé nemoci – jako rakovina prsu, osteoporóza, poruchy příjmu potravin – jsou běžnější u žen než u mužů. A některé – jako endometrióza a rakovina děložního čípku – postihují výhradně ženy.

Přehled o problematice zdraví žen poskytuje zpráva „Údaje a informace o zdraví žen v Evropské unii“ .

Zdraví mužů

U mužů je vyšší pravděpodobnost úmrtí na rakovinu plic, tračníku a konečníku, ischemickou chorobu srdeční a dopravní nehody. Některé nemoci – jako rakovina prostaty – postihují výhradně muže.

Další informace o zdravotním stavu mužů ve zprávě „Zdraví mužů v Evropě – současný stav“ 

Viz také rozšířená verze  zpráva a brožura 

Perinatální péče

Podle různých definic zahrnuje perinatální období dobu od 20–28 týdnů po oplození vajíčka až do 1–4 týdnů po narození dítěte. Jestliže mají matka, plod nebo novorozeně v tomto klíčovém období problémy spadající do kategorie perinatální zdraví , je zapotřebí vysoce specializovaný přístup.

Viz také těhotenský screening

Reprodukční zdraví

Reprodukční zdraví  je důležité pro každého, kdo si přeje mít děti a má problémy s početím. Protože dnes lidé mívají děti až v pozdějším věku, jsou informace o reprodukčních problémech čím dál důležitější.