Демографски групи

Endocrine disruptors

Biocides

Въпроси, свързани с различията между мъже и жени

По биологични и социални причини рисковете за здравето, здравните показатели и достъпа до здравни услуги за мъжете и жените са различни.

В Европа жените живеят по-дълго от мъжете (82 години срещу 76 години), но и двете групи се радват на почти еднакъв брой години в добро здраве (63 за жените и 61 за мъжете).

Здравна стратегия на ЕС

В стратегията  се отчита половата специфика на здравната политика и се подчертава необходимостта от намиране на решения за неравенствата между социалните групи.

Здраве на жените

Някои заболявания като рак на гърдата, остеопороза или разстройства на храненето са по-присъщи за жените. Други като ендометриоза или рак на маточната шийка засягат единствено жените.

В доклада „Информация за здравето на жените в Европейския съюз“  се прави преглед на въпросите, свързани със здравето на жените.

Здраве на мъжете

По-чести заболявания и причина за смърт при мъжете са ракът на белия дроб и дебелото черво, исхемичната болест на сърцето и пътните произшествия. Някои заболявания като рак на простата засягат единствено мъжете.

Повече информация за здравето на мъжете можете да намерите в доклада „Състояние на здравето на мъжете в Европа“ 

Вижте също подробната версия  на доклада и брошурата 

Перинатално здраве

В зависимост от използваното определение перинаталният период започва 20–28 седмици след оплождане на яйцеклетката и приключва 1–4 седмици след раждането. Ако майката или бебето страдат от проблеми с перинаталното здраве  през този жизненоважен период, за тяхното разрешаване са необходими високоспециализирани познания.

Вижте също пренатален скриниг

Репродуктивно здраве

Репродуктивното здраве  е важно за всички нас, особено ако желаем да имаме деца, но се сблъскваме с проблеми при зачеването. Тъй като жените вече раждат първото си дете на по-късна възраст, информацията, свързана с репродуктивни проблеми, е все по-необходима.