Problematika rovnosti medzi mužmi a ženami

Zákonitosti prírody a spoločnosti môžu za to, že ženy a muži čelia rozdielnym zdravotným rizikám, ich zdravotné záznamy sa líšia a majú rôzny prístup k zdravotníckym službám.

V Európe žijú ženy dlhšie ako muži (82 rokov v prípade žien, 76 v prípade mužov), ale obe skupiny sa tešia dobrému zdraviu približne rovnaký čas (ženy 63 rokov, muži 61 rokov).

Stratégia EÚ v oblasti zdravia

Táto stratégia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) zohľadňuje rodový rozmer politiky zdravia a upozorňuje na potrebu riešenia rozdielov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi sociálnymi skupinami.

Zdravie žien

Niektoré choroby, napríklad rakovina prsníka, osteoporóza či problémy so stravovaním, sa častejšie vyskytujú u žien. Iné ochorenia, ako sú endometrióza a rakovina krčka maternice, sú výlučne ženského charakteru.

V správe Údaje a informácie o zdraví žien v Európskej únii Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) sa uvádza prehľad zdravotných problémov ženskej časti populácie.

Zdravie mužov

U mužov je vyššia náchylnosť na ochorenie a úmrtnosť spojená s rakovinou pľúc a hrubého čreva, ischemickými chorobami srdca a úrazmi v dôsledku dopravných nehôd. Aj muži majú „svoje“ ochorenia, ako napríklad rakovinu prostaty.

Viac informácií o zdraví mužov nájdete v správe Zdravotný stav mužov v Európe Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Pozrite si aj rozšírenú verziu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) správy a leták Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Perinatálne zdravie

V závislosti od definície sa perinatálne obdobie začína 20 až 28 týždňov po oplodnení vajíčka a končí 1 až 4 týždne po narodení dieťaťa. Na odhalenie zdravotných problémov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) v tomto dôležitom období u matky alebo dieťaťa sú potrebné vysoko špecializované znalosti.

Pozri tiež prenatálny skríning Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Reprodukčné zdravie

Reprodukčné zdravie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) sa týka nás všetkých, obzvlášť ak túžime po dieťati a máme problémy s počatím. V súvislosti s neskorším vekom, v ktorom majú páry svoje prvé deti, narastá aj dopyt po informáciách o problémoch s reprodukčným zdravím.