Befolkningsgrupper

Äldre

År 2025 kommer över 20 procent av EU:s befolkning att vara äldre än 65 år. Antalet personer äldre än 80 år ökar särskilt snabbt.

Att vi lever längre är förstås positivt. Men ett längre liv innebär också en ökad risk för olika sjukdomar.

Det gäller att minska dessa risker, så att vi även på ålderns höst kan leva ett bra, självständigt liv och delta aktivt i familje- och samhällslivet.

Policy

EU-kommissionen arbetar för att alla i EU ska få ett hälsosamt och värdigt åldrande .

Friska levnadsår

EU:s indikator för friska levnadsår  är ett index som tydligt visar om vi åldras med hälsan i behåll.

Indikatorn kombinerar förväntad livslängd (dödlighet) med hälsotillstånd (funktionshinder) och ska ge en allmän bild över hur länge människor lever i god hälsa.