Skupiny obyvateľstva

Starší ľudia

Do roku 2025 bude viac ako 20 % Európanov starších ako 65 rokov. Tento nárast sa bude obzvlášť týkať ľudí nad 80 rokov.

Vyššia priemerná dĺžka života je, pochopiteľne, pozitívnym výsledkom pokroku. S dlhším životom je však spojené aj vyššie riziko fyzických a duševných ochorení.

Ak dokážeme minimalizovať tieto riziká, udržíme si aj vo vysokom veku kvalitu života a nezávislosť, a budeme môcť ostať aktívnymi členmi spoločnosti a našich rodín.

Politika

Európska komisia vyvíja neustále úsilie o to, aby Európania starli s dôstojnosťou a v zdraví. 

Roky zdravého života

Ukazovateľ „roky zdravého života“  je efektívnym indexom EÚ na monitorovanie zdravého starnutia.

Kombinuje jednoduchú priemernú dĺžku života (mortalitu) so zdravotným stavom (zdravotné obmedzenia). Výsledkom je celkový prehľad toho, ako dlho sa počas života ľudia tešia dobrému zdraviu.