Grupy ludności

Osoby starsze

Do 2025 r. ponad 20 proc. Europejczyków będzie miało 65 lat lub więcej, przy czym gwałtownie wzrośnie liczba osób powyżej 80. roku życia.

Choć dłuższe życie jest z pewnością pozytywnym zjawiskiem, świadczącym o postępie medycyny, wiąże się z nim zwiększone ryzyko wystąpienia schorzeń fizycznych i psychicznych oraz zaburzeń sensorycznych.

Zminimalizowanie tego ryzyka pozwoli nam również w podeszłym wieku żyć na godnym poziomie i zachować samodzielność, a także umożliwi nam aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rodzinnym.

Polityka UE

Komisja Europejska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić warunki do zdrowego i godnego starzenia się Europejczyków .

Lata zdrowego życia

Skutecznym wskaźnikiem monitorowania procesu zdrowego starzenia się jest unijny wskaźnik lat zdrowego życia .

Określa się go na podstawie średniej długości życia (umieralności) i stanu zdrowia (niepełnosprawności), aby w rezultacie wskazać ogólną liczbę lat przeżytych w dobrym zdrowiu.