Iedzīvotāju kategorijas

Gados vecākie

Līdz 2025. gadam vairāk nekā 20 % eiropiešu būs 65 gadus veci un vecāki. Īpaši strauji pieaugs astoņdesmitgadnieku skaits.

Dzīvildzes palielināšanās, protams, ir pozitīvs progresa rezultāts. Tomēr līdz ar to pieaug arī fizisko, maņu orgānu un garīgo slimību risks.

Šo risku samazinot, varēsim arī vecumā baudīt cieņas pilnu un neatkarīgu dzīvi un turpināt aktīvi piedalīties ģimenes un sabiedrības dzīvē.

Politika

Rūpēm par to, lai eiropieši varētu novecot, saglabājot veselību un cieņu , Eiropas Komisijas darbā ir svarīga vieta.

Veselīgas dzīves gadi

ES indikators “veselīgas dzīves gadi”  ļauj efektīvi novērtēt veselīgu novecošanu.

Šajā rādītājā ņem vērā vidējo dzīves ilgumu (mirstību) un veselības stāvokli (invaliditāti), un tas sniedz vispārēju priekšstatu par to, cik ilgi cilvēki saglabā labu veselību.