Gyventojų grupės

Vyresnio amžiaus žmonės

2025 m. per 20 % europiečių bus 65 metų arba vyresni, ypač sparčiai padaugės vyresnių kaip 80 metų žmonių.

Žinoma, ilgesnė gyvenimo trukmė – teigiamas pažangos rezultatas. Tačiau gyvenant ilgiau padidėja fizinių, juslinių ir psichikos ligų rizika.

Ją sumažinus bus užtikrinta, kad senstant mūsų gyvenimo kokybė išliktų nebloga, būtume savarankiški ir galėtume aktyviai dalyvauti visuomenės ir šeimos gyvenime.

Politika

Europos Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti, kad europiečiai su amžiumi liktų kuo sveikesni ir senėtų oriai. 

Sveiko gyvenimo metai

Veiksmingas sveiko senėjimo matuoklis – ES sveiko gyvenimo metų rodiklis .

Jis susieja gyvenimo trukmę (mirtingumą) ir sveikatos būklę (negalią), bendrai parodydamas, kiek žmonės gyvena būdami geros sveikatos.