Väestöryhmät

Vanhukset

Vuoteen 2025 mennessä yli 20 % eurooppalaisista on vähintään 65-vuotiaita, ja erityisen nopeasti kasvaa yli 80-vuotiaiden määrä.

Pitempi elinajanodote on tietenkin edistyksen myönteinen tulos. Pitempään eläminen lisää kuitenkin myös fyysisten, henkisten ja aisteihin vaikuttavien sairauksien riskiä.

Kun nämä riskit saadaan mahdollisimman pieniksi, voimme vanhetessammekin nauttia kohtuullisesta elämänlaadusta, itsenäisyydestä sekä mahdollisuudesta säilyä yhteiskuntamme ja perheemme aktiivisina jäseninä.

EU:n toimet

Euroopan komissio tahtoo huolehtia eurooppalaisten terveestä ja arvokkaasta ikääntymisestä .

Terveitä elinvuosia

Yksi toimiva terveenä ikääntymisen mittari on EU:n terveenä ja toimintakykyisenä elettyjä elinvuosia mittaava indikaattori .

Siinä yhdistetään yksinkertainen elinajanodote (kuolleisuus) ja terveydentila (itsenäisen toimintakyvyn menettäminen), jolloin tulos ilmaisee yleisellä tasolla sitä, miten pitkään ihmiset elävät terveenä.