Πληθυσμιακές ομάδες

Endocrine disruptors

Biocides

Ηλικιωμένοι

Το 2025 περισσότεροι από το 20% των Ευρωπαίων θα είναι 65 ετών ή και μεγαλύτεροι, ενώ θα αυξηθεί θεαματικά ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 80.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα της προόδου. Ωστόσο, με τη μακροβιότητα αυξάνονται οι κίνδυνοι σωματικών, αισθητηριακών και διανοητικών διαταραχών και νόσων.

Ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους αυτούς εξασφαλίζουμε ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε και στα γεράματά μας να έχουμε μια ποιοτική και αξιοπρεπή ζωή, να διατηρούμε την ανεξαρτησία μας και να παραμένουμε ενεργοί στην οικογένειά μας και στην κοινωνία.

Πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίζει υγεία και αξιοπρέπεια στους Ευρωπαίους ηλικιωμένους. 

Διάρκεια υγιούς ζωής

Αποτελεσματικό εργαλείο για την παρακολούθηση της υγείας των ηλικιωμένων στην ΕΕ είναι ο δείκτης της διάρκειας υγιούς ζωής. 

Το εργαλείο αυτό συνδυάζει το προσδόκιμο ζωής (θνησιμότητα) με την κατάσταση της υγείας (ανικανότητα) για να υπολογίσει πόσα χρόνια καλής υγείας ζουν τα άτομα.