Populační skupiny

Senioři

V roce 2025 bude více než 20 % Evropanů starších 64 let a velmi rychle poroste zejména počet lidí starších 80 let.

Vyšší střední délka života je pochopitelně přínos pokroku. Delší život ale také zvyšuje riziko tělesných, smyslových a duševních onemocnění.

Snížením těchto rizik na minimum se zaručí, že se i ve stáří budeme moci těšit důstojnému a kvalitnímu životu a nezávislosti a budeme mít šanci zůstat aktivními členy své rodiny i společnosti.

Politika

Evropská komise se zavázala k podpoře zdravého a důstojného stárnutí Evropanů. 

Zdravý život

Ukazatel střední délky života prožité ve zdraví  je účinným nástrojem pro sledování zdravého stárnutí v EU.

Spojuje v sobě prostou střední délku života (úmrtnost) a zdravotní stav (nemocnost), a podává tak celkový přehled toho, kolik let prožijí lidé ve zdraví.