Демографски групи

Endocrine disruptors

Biocides

Възрастни хора

До 2025 г. повече от 20 % от европейците ще са на възраст 65 години или повече, като броят на хората над 80 години ще нарасне особено бързо.

По-голямата продължителност на живота несъмнено е положителна последица от прогреса, но по-дългият живот увеличава рисковете от физически, неврологични и психични заболявания.

Намаляването на тези рискове ще ни гарантира, че остарявайки продължаваме да се радваме на добър живот, независимост и възможност да останем активни в обществото и семейството си.

Политика

Европейската комисия работи за достойно остаряване в добро здраве на европейците. 

Години на живот в добро здраве

Ефективен начин за наблюдение на остаряването в добро здраве е показателят на ЕС за години на живот в добро здраве. 

Той съчетава продължителността на живота (смъртност) със здравословното състояние (увреждания), за да даде обща информация за годините на живот на хората в добро здраве.